Często zadawane pytania

Dlaczego moją sprawą zajmuje się Inkaso Kredytowe?


Inkaso Kredytowe zajmuje się egzekwowaniem trudnych do spłacenia wierzytelności. W związku z brakiem polubownej spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę, pierwotny wierzyciel ( VIA SMS.PL , CASHALOT, inni wierzyciele) zdecydował się dług sprzedać lub skierować do serwisu windykacyjnego  wyspecjalizowanej w dochodzeniu należności firmie, jaką jest Inkaso Kredytowe. Dochodzenie wierzytelności jest prowadzone za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Czynności windykacyjne prowadzone są poprzez:

- windykację polubowną, polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.

- windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie występuje brak chęci współpracy ze strony dłużnika.
 

Dlaczego zadłużenie zostało sprzedane bez mojej zgody?


Zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego i n. wierzyciel może dokonać przeniesienia wierzytelności (tzw. cesja wierzytelności jest to umowa przeniesienia wierzytelności z pierwotnego wierzyciela (zbywca) na inny podmiot (nabywca)) na inny podmiot bez zgody dłużnika.
 

Co się stanie jeśli nie zapłacę?


W przypadku braku polubownej spłaty zadłużenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co może spowodować dodatkowe, niekiedy bardzo wysokie koszty. Po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty i braku wpłaty zadłużenia w określonym terminie, egzekucją długu zajmie się komornik. Dłużnik poza bardzo wysokimi kosztami komorniczymi będzie zmuszony uregulować również odsetki za zwłokę, które są naliczane do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.
 

Co się składa na kwotę zadłużenia?


Na kwotę zadłużenia składa się należność główna, odsetki i ewentualne noty karne i koszty w zależności od rodzaju usługi, za którą powstał dług.
 

Czy mogę płacić w ratach?    


Płatność ratalna możliwa jest po zawarciu ugody. Zawarcie ugody jest możliwe za pomocą jednego z 4 następujących sposobów:

- wysłania Prośby o raty i zawarcie ugody (formularz) mailowo lub pocztą.

   - dzwoniąc pod numer telefonu 888 444 637

   - wypełniając formularz na niniejszej stronie: wyślij formularz
 

Czy mogę pomóc w spłacie czyjegoś długu?


Tak, wystarczy tylko ustalić to z dłużnikiem oraz przesłać do Inkaso Kredytowe wypełniony formularz Wniosek o przystąpienia do długu.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =